Pien-Saimaan Suojeluyhdistys < Aloitussivulle

Syyskokous

Aika             27.11.2018 klo 16.30

Paikka         Lappeenrannan kehruuhuone, Agatha kabinetti. os. Kristiinan katu 20

Yhdistyksen kokouksen jälkeen ohjelmana Pien-Saimaan juhla.

Juhlassa kuullaan Pien – Saimaasta, veden laadusta, veden laadun parantamiseksi tehdystä työstä ja työn tuloksista, sekä tulevista tavoitteista

Kahvia ja pientä purtavaa tarjolla. Tervetuloa jäsenet ja kaikki Pien-Saimaan kunnostuksesta kiinnostuneet

Esityslista

1) Kokouksen avaus

      Puheenjohtaja Risto Kiljunen avaa kokouksen

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa          

      3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

       4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5) Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle

Toimintasuunnitelma ja talousarvio. Jäsenmaksu 2018 on 20 e henkilöjäseneltä ja 50 e yhteisöjäseneltä. Hallitus esittää samaa edelleen.

       6) Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä

       Hallituksessa tulee sääntöjen mukaan olla puheenjohtaja sekä 3-7 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksessa on v 2018 puheenjohtaja ja kuusi jäsentä.

       7) Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Hallituksessa on v 2018 Puheenjohtaja Risto Kiljunen, varapuheenjohtaja ja taloudenhoitaja Nyky Vanhanen, sihteeri Marjut Sassi ja jäsenet Jukka Hänninen, Matti Kuitto, Juha Rehula, Riitta Leppänen, Mikko Lösönen.

8) Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa/varatilintarkastajaa

       Tlintarkastajana toimi v 2018 KHT Pasi Waris

       9) Käsitellään muut kokousasiat.

     Pien-Saimaa Suojeluyhdisty Ry:n hallitus