Laiva lähdössä Lappeenrannan satamasta

Kivisalmen pumppaamon tehoa ja pumppausmäärää on alennettu

Järvimaisema ja aurinkoinen sininen taivas

Kivisalmen pumppaamon virtausta alennettiin 5 m3/s ja energiankulutus alenee kahdeksasosaan 12.9.2022.

Kivisalmen pumpun sähkömoottoria ohjataan taajuusmuuttajalla, joka säätelee tehonsyötön taajuutta ja pumpun pyörimisnopeutta. Kun taajuusmuuttajan taajuus lasketaan 15 Hz:stä kahdeksaan Hz:iin ja pumpattu vesimäärä puolestaan vähenee 10 m3/s noin 5 m3/s. Energiankulutus laskee jopa kahdeksasosaan.

Syynä on energiansäästö. Toimenpide on osa Lappeenrannan kaupungin energiansäästöohjelmaa. Samalla selvitetään pumpun tehon ja pumppausmäärän vaikutusta veden laatuun ja sen kehitykseen. Kivisalmen pumppaamon vaikutuksia veden laatuun tarkkaillaan kerran kuukaudessa neljällä näytepisteellä.

Pumpatun vesimäärän väheneminen näkyy virtauksen pienenemisenä pumpun alapuolella ja virtaamien heikkenemisenä laajemmalla alueella. Talvella se vaikuttaa jääoloihin. Sula alue ja heikon jään alueet pienenevät.

Muutos on voimassa toistaiseksi. Jos pumppausmäärän vähentämisestä ilmenee aiheutuvan selkeitä haittavaikutuksia, esimerkiksi ravinnepitoisuuksien nousua tai muuta veden laadun heikkenemistä, harkitaan palaamista alkuperäiseen tehoon.

Lisätietoja:

Raija Aura,
vesistöasiantuntija, Lappeenrannan kaupunki

+358 40 5843278, raija.aura@lappeenranta.fi

Ota yhteyttä

Kerro meille, jos sinulla on havaintoja tai kysymyksiä Pien-Saimaasta, veden laadusta tai ilmiöistä. Myös sivustoa koskeva palaute on tervetullutta. Ota rohkeasti yhteyttä vieressä olevan lomakkeen avulla. Kun täytät yhteystiedot, voimme palata asiaan.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.