Kaksi kaivinkonetta vastakkain aloittaa kaivaa kosteikkoa

Kunnostus

Pien-Saimaan kunnostus on yhteinen asia

Sinilevää hiekkarannalla
Luonnontilaisena Pien-Saimaa on ollut karu ja kirkasvetinen vesistö,
mutta ihmistoiminnan vaikutuksesta vesistö on rehevöitynyt.

Kunnostustoimenpiteiden ansiosta veden laatu on alkanut parantumaan: vesi on kirkastunut ja ravinnepitoisuudet ovat paikoin alentuneet. Ei kuitenkaan vielä riittävästi. Työtä on siis vielä tehtävänä.

Tavoitteena hyvä ekologinen tila

Pien-Saimaan kunnostus käynnistyi ripeästi ikimuistoisen ”sinilevätalven 2008-2009” jälkeen keväällä 2009. Työhön tartuttiin alusta alkaen yhteistyöllä ja laajalla rintamalla.

Keskeinen keino Pien-Saimaan kunnostuksessa on ulkoisen kuormituksen vähentäminen. Työtä tehdään koko valuma-alueella sekä myös vesialueella. Toimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan alue-, tila- ja lohkokohtaisesti maaperän, kaltevuuden, maankäytön ja intensiteetin mukaan.

Valuma-alueellaVesialueellaMuuta
maanmuokkaus, lannoitus,kalaston hoitoviestintä
suojavyöhyke, laskeutusallas, kosteikkoruovikon niitotneuvonta, koulutus, ympäristökasvatus
eroosiontorjuntapumppaamotsuunnittelu ja seuranta
maatalous, metsätalous, haja-asutushapetusyhteistyö ja verkostoituminen

Valuma-alueella toteutettavia toimenpiteitä ovat muun muassa uudet työtavat kuten maanmuokkauskeinot ja lannoitus, suojavyöhykkeet ja vesiensuojelurakenteet, kuten kosteikot, laskeutusaltaat, pohjapadot sekä muokatut uomat. Muita toimenpiteitä ovat jätevesijärjestelmät, metsätalouden toimenpiteet, hulevesien käsittely, uudet menetelmät ja innovaatiot.

Vesialueella toteutettuja toimenpiteitä ovat hoitokalastus, virtauksen ohjaus pumppaamojen avulla, veden hapetus hapetus ja vesikasvillisuuden niitot.

Tämän lisäksi tarvitaan viestintää ja neuvontaa, suunnittelua ja seurantaa, ympäristökasvatusta sekä vuorovaikutusta ja yhteistyötä.

Avaintekijöitä yhteistyö ja laaja-alaisuus

Pien-Saimaan kunnostus on ollut valtava yhteinen ponnistus. Avain onnistumiseen on ollut selkeä yhteinen tavoite ja ennakkoluuloton yhteistyö. Työhön on osallistunut paljon erilaisia toimijoita, toteuttajia ja yhteistyökumppaneita. Työssä on hyödynnetty lukuisia toimenpiteitä sekä rahoituskanavia. Työ on vaatinut ennennäkemätöntä yhteenkuuluvaisuutta, rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta, uteliaisuutta, avoimuutta ja luottamusta, pitkäjänteistä sitoutumista ja kärsivällisyyttä. Yhteistyö on luonut ainutlatuista ja uudenlaista yhteenkuuluvuutta, luottamusta ja vuoropuhelua kaikkien eri sidosryhmien ja toimijoiden kesken.

Pien-Saimaan kunnostus on tuottanut tulosta ja veden laatu on alkanut parantumaan. Tunnustuksena yhteisestä työstä ”Pien-Saimaan pelastajat” palkittiin Vuoden vesistökunnostaja pokaalilla valtakunnallisilla vesistökunnostuspäivillä Oulussa kesällä 2018.

Vuoden vesistökunnostaja pokaali
Vuoden vesistökunnostaja palkinto on tunnustus yhteisestä tuloksellisesta työstä.

Alla olevan kartan avulla pääset tutustumaan Pien-Saimaalla toteutettuihin kunnostustoimenpiteisiin. Voit valita listalta kaikki toimenpiteet kerralla tai katsoa ”suodattamalla” aihealueittain toimenpiteitä. Painamalla kuvaketta kartalla avautuu lisätietoa toimenpiteestä.

Suodata

Pidetään yhdessä hyvää huolta Pien-Saimaasta!

Ota yhteyttä

Kerro meille, jos sinulla on havaintoja tai kysymyksiä Pien-Saimaasta, veden laadusta tai ilmiöistä. Myös sivustoa koskeva palaute on tervetullutta. Ota rohkeasti yhteyttä vieressä olevan lomakkeen avulla. Kun täytät yhteystiedot, voimme palata asiaan.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.