Haja-asutus

Pien-Saimaan valuma-alueella sijaitsee 1500 vakituista kiinteistöä ja 2000 lomakiinteistöä, joilla on 6400 asukasta. Laskennallisesti yksi henkilö tuottaa 1 kg fosforia vuodessa. Haja-asutuksen päästöillä vesistöön on siis merkitystä.

Kiinteistöjen jätevesien kunnollinen käsittely kannattaa aina. Se turvaa mm. talousveden tai oman uimarannan veden laadun. Kiinteistöjen jätevesien käsittelystä voit lukea täältä.

Jätevesiasetus on puhuttanut paljon

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) muutos (19/2017) tulivat voimaan 3.4.2017.

Jos kiinteistö sijaitsee enintään 100 m päässä vesistöstä tai merestä tai pohjavesialueella, jätevesijärjestelmän tulee täyttää ympäristönsuojelulain mukaiset puhdistusvaatimukset 31.10.2019 mennessä. Kiinteistön sijaitessa näiden alueiden ulkopuolella, on järjestelmä uusittava puhdistusvaatimukset täyttäväksi, kun kiinteistöllä tehdään vesijärjestelmiä tai muuta suurempaa luvanvaraista remonttia tai tietynlaisia korjaus- tai muutostöitä. Ikävapautus koskee vakituisesti asuttuja kiinteistöjä, joissa kaikki kiinteistöllä vakituisesti asuvat omistajat ovat täyttäneet 68 vuotta ennen 9.3.2011. Ikävapautus tarkoittaa, että kiinteistöllä tulee olla toimiva jätevesijärjestelmä, mutta siltä ei vaadita asetuksen puhdistusvaatimuksia.

Ympäristönsuojelulain luku 16 antaa raamit jäteveden puhdistamiselle

  • Yleinen puhdistamisvelvollisuus ja annetaan kriteerit puhdistamisvelvollisuudesta poikkeamiselle
  • Laissa ei siis määrätä käytettävää puhdistuslaitteistoa, vaan annetaan tavoiteltavat puhdistustehot prosenttilukuina
  • Jätevedet on johdettava ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa
  • Kiinteistöllä on oltava sen käyttöön ja olosuhteisiin soveltuva jätevesien käsittelyjärjestelmä
  • Lisäksi paikalliset ympäristönsuojelumääräykset voivat määrittää vaatimuksia tarkemmin

Lisätietoa käytännöistä Lappeenrannan seudun ympäristötoimen toimialueella.

Kuivakäymälä on oikeasti siisti vaihtoehto

Kuivakäymälä säästää vettä ja on edullisempi hankkia kuin jätevedenpuhdistamo tai umpikaivo. Kuivakäymälästä syntyvän tuotoksen voi myös hyödyntää pellolla tai kasvimaalla. Kiinteistöstä syntyvien jätevesien hallinta on paljon helpompaa ja halvempaa, kun käsiteltävänä ovat vain harmaat jätevedet. Harmailla jätevesillä tarkoitetaan peseytymisestä, siivoamisesta ja keittiöstä syntyvää jätevettä.

Kuivakäymälöissä on monia eri mahdollisuuksia: kompostoiva, erotteleva, pakastava, polttava, haihduttava ja ilman sähköä, tai sähköllä oleva. Kaupallisia malleja löytyy useita erilaisia ja halutessaan kuivakäymälän voi rakentaa myös itse. Kuivakäymälä on käytännössä mahdollista rakentaa minne vain.

Barbinukke istuu huussin pienoismallissa
Kuivakäymälä on oikeesti siisti juttu.

Lisätietoja kuivakäymälöistä löydät Käymäläseura huussi Ry:n kotisivuilta.

Kunnostushankkeilla toteutettu neuvontaa ja suunnittelua

PISA 2013 hankkeessa tehtiin Läntisen Pien-Saimaan jätevesihuollon yleissuunnitelma ja suunnitelmat viidelle kylälle Läntisen Pien-Saimaan valuma-alueella. Lisäksi hanke toteutti ammattilaisen tekemän suunnitelman jätevesijärjestelmän uusimiseksi 25 kiinteistölle Pien-Saimaan valuma-alueella sekä neuvoi ja koulutti jätevesiasioissa.

Lisätietoa haja-asutuksen jätevesien käsittelystä, mahdollisuuksista ja vaatimuksista löydät alla olevista linkeistä:  

Jätevesiopas
JÄSSI jätevesineuvonta
Haja-asutuksen jätevesihuolto Lappeenrannan seudun ympäristötoimen toimialueella
Suomen ympäristökeskuksen toteuttama opas

Ota yhteyttä

Kerro meille, jos sinulla on havaintoja tai kysymyksiä Pien-Saimaasta, veden laadusta tai ilmiöistä. Myös sivustoa koskeva palaute on tervetullutta. Ota rohkeasti yhteyttä vieressä olevan lomakkeen avulla. Kun täytät yhteystiedot, voimme palata asiaan.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.