Innalanmäen kosteikko

Käynnissä olevat hankkeet

Ruoholammen vesiensuojeluhanke 2022-2023(2024)

Hanke on Pien-Saimaan valuma-alueella sijaitsevan Ruoholammen veden laatua parantava vesiensuojeluhanke. Hankkeen tavoitteina on tehostaa ympäristön valumavesien hallintaa, saada tutkimustietoa Ruoholammen valuma-alueen veden laadusta, vähentää vesistökuormitusta ja lisätä ympäristötietoisuutta. Hankkeen keinoina ovat suunnittelu, seuranta, rakentaminen ja viestintä.

Hankkeen rahoitus: Lappeenrannan kaupunki, Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelma
Hankkeen toteutus: Lappeenrannan kaupunki/Greenreality palvelut

Yhteyshenkilö
simo.sihvo[at]lappeenranta.fi

Myllylammen vesiensuojeluhanke 2022-2023

Hanke on Pien-Saimaan valuma-alueella sijaitsevan Myllylammen veden laatua parantava vesiensuojeluhanke. Hankkeen tavoitteina on tehostaa ympäristön valumavesien hallintaa, toteuttaa Myllylammen valuma-alueen vesienhallinnan yleissuunnitelma, rakentaa kosteikko, tehdä yritysyhteistyötä ja toteuttaa ympäristökasvatusta sekä viestintää.

Hankkeen rahoitus: Eduskunnan joululahjaraha, Elinkeino,- Liikenne- ja Ympäristökeskus, Lappeenrannan kaupunki
Hankevetäjä: Pien-Saimaan suojeluyhdistys ry
Hankkeen toteutus: Lappeenrannan kaupunki/Greenreality palvelut

Yhteyshenkilö
simo.sihvo[at]lappeenranta.fi

Biohiili- & hakesuodatin, maaseutukosteikkojen hoito ja kunnostus sekä Asinsaaren & Talanlahden vedenlaadun- ja virtaamanparantamisen selvityksen hanke 2022-2023

Biohiili- ja hakesuodatin. Pilotointi- ja tutkimusprojekti, jossa perustetaan 1-2 kappaletta biohiili- ja hakesuodattimia Pien-Saimaan valuma-alueelle. Suodattimien avulla tutkitaan miten biohiilen ja hakkeen avulla voidaan tehostaa kosteikon toimintaa kustannustehokkaasti.

Maaseutukosteikkojen hoitaminen. Hankkeen osaprojektissa toteutetaan Pien-Saimaan valuma-alueelle perustettujen kosteikkojen hoitamista, hoitamisen neuvontaa kosteikkojen omistajille sekä kosteikkojen kunnostusta ja rakenteellista tehostamista paremman puhdistustekniikan saamiseksi sekä ylläpitämiseksi.

Asinsaari & Talanlahden vedenladun- ja virtaamanparantamisen selvitys. Hankkeessa toteutetaan yhden vuoden kestoinen Asinsaaren ja Talanlahden alueen vedenlaadun selvitys seurannan avulla sekä Asinsaaren ympäristön virtaaman parantamisen selvitys.

Hankkeen rahoitus: Säästöpankkisäätiö
Hankevetäjä: Pien-Saimaan suojeluyhdistys ry
Hankkeen toteutus: Lappeenrannan kaupunki/Greenreality palvelut

Yhteyshenkilö
simo.sihvo[at]lappeenranta.fi

Saimaa screen 2019 –

Saimaa screen on UPM Kymmene Oyj rahoituksella perustettu vesistöaiheinen infonäyttö Lappeenrannan satamatorilla. Hanke on keskittynyt vuosien 2019-2022 aikana Pien-Saimaata ja Saimaata koskevan vesistötietouden tuottamiseen. Näytöllä esitetään tietoa Saimaasta, sen vedenlaadusta, eliöistä, vedenlaadun parantamisen toimenpiteistä, virtaaman parantamisesta ja monesta muusta Saimaaseen liittyvästä asiasta. Hanke jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

Hankkeen rahoitus: UPM Kymmene Oyj
Hankkeen toteutus: Lappeenrannan kaupunki/Greenreality palvelut

Yhteyshenkilö
simo.sihvo[at]lappeenranta.fi
raija.aura[at]lappeenranta.fi
ilkka.rasanen[at]lappeenranta.fi

Ota yhteyttä

Kerro meille, jos sinulla on havaintoja tai kysymyksiä Pien-Saimaasta, veden laadusta tai ilmiöistä. Myös sivustoa koskeva palaute on tervetullutta. Ota rohkeasti yhteyttä vieressä olevan lomakkeen avulla. Kun täytät yhteystiedot, voimme palata asiaan.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.