Metsätalous

Metsä on meille tärkeä paikka

Pien-Saimaan valuma-alueella on kangasmaata 75 % ja turvemaata 10 % valuma-alueen pinta-alasta. Metsätalouden toimenpiteet, hakkuut, ojitukset ja maanmuokkaus aiheuttavat vesistökuormitusta. Kuormituksen määrään vaikuttavat mm. maaperän laatu, kaltevuus ja sääolot sekä tehtävät toimenpiteet. Tulevien vuosien haasteena on metsänhoito turvemailla.

Metsätalouden vesiensuojelun keskeisiä keinoja on eroosion torjunta ja virtaamien pidätys. Toimenpiteitä kuormituksen vähentämiseksi ovat suojavyöhykkeet, laskeutusaltaat ja virtaamansäätöpadot, pohjapadot, kosteikot ja pintavalutuskentät sekä muokkausmenetelmien ja ojitusten tarpeen tarkastelu sekä toteutus ja ajankohta.

Pien-Saimaan kunnostushankkeilla on toteutettu maanomistajien ja metsäammattilaisten neuvontaa ja koulutusta sekä suunnittelua. PISA 2013 hankkeessa laadittiin metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelma koko Pien-Saimaan valuma-alueelle sekä Karvajalanjoen valuma-alueelle sekä vesiensuojeluohjeet.

Tulevia teemoja ovat metsätalous turvemailla sekä peitteinen metsänkasvatus tai jatkuva kasvatus sekä metsän hiilensidonta ja -varastot.  

Ota yhteyttä

Kerro meille, jos sinulla on havaintoja tai kysymyksiä Pien-Saimaasta, veden laadusta tai ilmiöistä. Myös sivustoa koskeva palaute on tervetullutta. Ota rohkeasti yhteyttä vieressä olevan lomakkeen avulla. Kun täytät yhteystiedot, voimme palata asiaan.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.