Laiva lähdössä Lappeenrannan satamasta

Maailman vesipäivä 22.3.2022

Tänään vietetään YK:n vuonna 1992 julistamaa kansainvälistä vesipäivää. Tänä vuonna päivää vietetään jo 40. kertaa. Maailman vesipäivän tarkoituksena on muistuttaa veden merkityksestä jokapäiväisessä elämässämme.

Lappeenrannassa vesipäivää vietetään Rantaraitin Pumppuhuoneella klo 14-15.30. Tervetuloa!

Vuoden vesipäivän 2022 teema on pohjavedet – tehdään näkymätön näkyväksi.

Kun ilmastonmuutos etenee, pohjaveden suojelu on entistäkin kriittisempää. Tämän arvokkaan luonnonvaran kestävän kehityksen mukaiseen vaalimiseen tarvitaan yhteistyötä. Pohjavesi voi olla poissa näkyvistä, mutta se ei saa olla poissa mielistämme. Maailman vesipäivää vietetään 22.3. Tämän vuoden vesipäivän teemana on pohjavesi.

Luonnontilainen pohjavesi on Suomessa onneksi edelleen pääosin hyvälaatuista, ja sitä voi yleensä käyttää sellaisenaan ilman vedenkäsittelyä.

Pohjaveden lisääntyneen käytön sekä riskitekijöitä koskevan tutkimustiedon myötä pohjaveden ja pohjavesialueiden suojelutarve on kuitenkin kasvanut. Eri toimintojen vaikutus pohjaveteen saattaa olla pitkäaikainen, koska pohjavesi liikkuu hitaasti maaperän läpi. Pilaantuneen pohjaveden kunnostaminen on vaikeaa ja kallista. Pohjaveden laatua uhkaavat monet tekijät erityisesti teollisuus-, yritys-, maatalous- ja yhdyskuntasektorien osalta.

Metsä, puiden keskellä pieni vesialue pinnassa.

Lappeenrannan seudun (Lappeenranta, Lemi, Taipalsaari ja Savitaipale) pohjavesialueista lähes puolessa on jo todettu haitallisten aineiden pitoisuuksia ja pohjaveden tila voi heikentyä ilman suojelutoimia.

Voimme kaikki tehdä paljon pohjavesien suojelemiseksi, kuten

  • johtamalla haja-asutusalueella vesikäymälän jätevedet pohjavesialueilla umpisäiliöön,
  • säilyttämällä kemikaalit asianmukaisesti vuotoriskit halliten,
  • käyttämällä vain pohjavesialueille hyväksyttyjä kasvinsuojeluaineita,
  • pesemällä ajoneuvot ja koneet vain niille tarkoitetuissa paikoissa, joissa pesuvedet johdetaan jätevesiviemäriin,
  • välttämällä jätteiden ja romujen varastointia kiinteistöllä,
  • valitsemalla pohjavesialueilla lämmitystapa, johon ei liity haitallisten nesteiden vuotoriskiä (öljysäiliöt) tai riskiä pohjaveden muuttumiselle (energiakaivot).

Lisää ohjeistusta pohjavedensuojeluun löytyy mm. ympäristöhallinnon nettisivuilta.

https://www.ymparisto.fi/pohjavedensuojelu/esitteet

Lisätietoja:

Päivi Uski, ympäristötarkastaja
p. 040 547 735, paivi.uski(at)lappeenranta.fi

Minna Korttinen, ympäristötarkastaja
p. 040 080 4983, minna.korttinen(at)lappeenranta.fi

Ota yhteyttä

Kerro meille, jos sinulla on havaintoja tai kysymyksiä Pien-Saimaasta, veden laadusta tai ilmiöistä. Myös sivustoa koskeva palaute on tervetullutta. Ota rohkeasti yhteyttä vieressä olevan lomakkeen avulla. Kun täytät yhteystiedot, voimme palata asiaan.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.