Kivisalmi

Ideasta innovaatioon

Ajatus virtausohjauksen käytöstä Pien-Saimaan kunnostuksessa syntyi LUT yliopiston sähkötekniikan professorin Juha Pyrhösen mielipidekirjoituksesta paikallislehdessä 2008. Lukuisista vaihtoehtoisista paikoista pumppaamon paikaksi valikoitui Kivisalmi.

Rakentamispäätöstä edelsi mittavat suunnitelmat, selvitykset ja arvioinnit pumppaamon paikasta, rakenteista ja vaikutuksista. Työssä hyödynnettiin maan parasta osaamista. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) Vesikeskuksen tekemä Pien-Saimaan vedenlaatu- ja virtausmalli perustuu laajoihin virtausmittauksiin ja kuormitusselvitykseen ja veden laadun mittauksiin. Vedenlaatu- ja virtausmallin avulla voidaan arvioida eri menetelmien ja vaihtoehtojen vaikutuksia veden laatuun. Mallia on hyödynnetty myös mm. Kutilan kanavan ja Kopinsalmen pumppaamon jatkosuunnittelussa.

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) raporttiin koottiin pumppaamon suunnittelu sekä arviointeja vaikutuksia veden laatuun, eliöstöön ja olosuhteisiin. YVA raportti 2011 kokonaisuudessaan ja liitteineen löytyy tämän linkin takaa.

Kivisalmen pumppaamo suunnittelusta rakentamiseen ja käyttöönottoon toteutettiin Maaseuturahaston ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja kuntien kahdella hankkeilla 2009-2015. Pumppaamo otettiin käyttöön 24.2.2015 ja avajaisia juhlittiin 13.4.2015.

Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen leikkasi nauhan Taipalsaaren kunnanhallituksen puheenjohtajan Iikko B. Voipion ja Lappeenrannan kaupungin ympäristöjohtaja Ilkka Räsäsen avustuksella. Taustalla arvovaltaista juhlayleisöä.

Tekniikka ja tavoitteet

Kivisalmen pumppu on täysin uusi innovaatio, joka kuluttaa 75 % vähemmän energiaa kuin vastaava kaupallinen pumppu. Pumppu on kehitetty LUT-yliopistossa Lappeenrannassa ja rakennettu kokonaan Suomessa. Energiatehokas pumppu on herättänyt valtakunnallisesti ja jopa kansainvälistä kiinnostusta.

Kivisalmen ProPurAkva pumppu on energiatehokas innovaatio ja täyttänyt kaikki odotuksensa.

Pumppaamon tavoitteena on lisätä veden vaihtuvuutta ja alentaa ravinnepitoisuuksia sekä tukea muita kunnostustoimenpiteitä. Vehkataipaleen pumppulaitoksen ansiosta Kivisalmen itäpuolella veden laatu on parempi ja ravinnepitoisuudet alhaisemmat kuin salmen länsipuolella.  Kivisalmi on luontaisesti matala ja kapea salmi. Ahtaaseen salmeen louhittu seitsemän metriä syvä vesikanava ja pumppu siirtää tehokkaasti tätä parempilaatuista vettä 10 m3/s Piiluvanselälle ja Kivisalmen länsipuoleiselle Pien-Saimaalle.

Kivisalmen matalaan salmeen louhittiin Taipalsaarentien alitse seitsemän metriä syvä kanava pumppua ja vedensiirtoa varten.

Tulokset silminnähtäviä

Vaikutukset näkyvät selvimmin pumppaamon lähialueella Piiluvanselällä sekä myös Sunisenselällä. Ravinnepitoisuudet ovat alentuneet ja vesi on kirkastunut ja levien massakukintoja ei ole ollut. Pumpun virtaus rikkoo kerrostuneisuutta ja torjuu sisäistä kuormitusta, eli estää happikadon syntymistä alusvedessä ja fosforin liukenemisen sedimentistä takaisin veteen. Vaikutusta on havaittu myös Riutanselällä ja jopa Leväsensalmessa asti. Kivisalmen pumppaamon vaikutuksia veden laatuun on seurattu tiiviisti vuodesta 2014 lähtien. Seurantatulokset löytyvät VEDEN LAATU valikosta.

Fosforipitoisuudet ovat alentuneet tasaisesti Sunisen- ja Piiluvanselillä Kivisalmen pumppaamon käynnistämisen jälkeen 2015 alkaen.

Kivisalmen pumpun virtaama vaikuttaa luonnollisesti myös jääoloihin eli heikentää jäätä laajalla alueella Piiluvanselällä. Rannoille ja vesialueelle on asennettu varoitustaulut ja -poijut, jotka muistuttavat jäillä liikkujia vaarasta.

Kivisalmen pumppaamon vaikutuksia talvella. Videon tekijänoikeudet Juho Pajari.

Pumpun aiheuttama virtaus houkuttelee myös kaloja ja vesilintuja. Pumppaamosta on muodostunut suosittu kalastus -ja virkistyspaikka. Pumppaamon viereen onkin suunnitteilla laituri ja laavu.     

Kivisalmen pumppaamon rakentamisesta toteutettiin harkinnanvarainen ympäristövaikutusten arviointi (YVA).

Alla olevasta galleriasta voit seurata työn vaiheita.

Materiaalit

Ympäristövaikutusten arviointi 2011

Vedenlaatu- ja virtausmalli 2010

Ota yhteyttä

Kerro meille, jos sinulla on havaintoja tai kysymyksiä Pien-Saimaasta, veden laadusta tai ilmiöistä. Myös sivustoa koskeva palaute on tervetullutta. Ota rohkeasti yhteyttä vieressä olevan lomakkeen avulla. Kun täytät yhteystiedot, voimme palata asiaan.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.