Silta ylittää kapean jäätyneen salmen

Kutilan kanava ja Kopinsalmi

Haave vesireitistä Suur-Saimaan Kutilanlahdelta Umianlammen kautta Läntiselle Pien-Saimaalle on elänyt kohta 150 vuotta. Ensimmäiset suunnitelmat Suur- ja Pien-Saimaan yhdistävästä kanavasta ovat Keisarinvallan ajalta 1876. Silloin Kutilasta käytettiin nimeä Kivitaipale. Sittemmin reitti rakennettiin Tullisalmeen 1930-luvulla.

Kivitaipaleen kanavan suunnitelma vuodelta 1876.

Seuraavan kerran Kutilan kanavan kannattavuutta arvioitiin 1990-luvulla ja jälleen 2010-luvulla. Kutilan kanavan avulla on myös mahdollista parantaa Pien-Saiman veden laatua siirtämällä hyvälaatuista vettä Suur-Saimaalta Maaveden parantamiseksi.

Kutilan kanavan ja pumppaamon suunnittelu nytkähti jälleen eteenpäin. Etelä-Karjalan liiton suunnitteluhankkeessa 2018-2019 lisäselvityksissä arvioitiin kanavan ja pumppaamon taloudellisia vaikutuksia, päivitettiin kustannusarvio, rakentamisen toteutusta ja vaikutuksia Maaveteen. Vuoden 2020 aikana on seurantaryhmä jatkanut rahoituksen ja toteutuksen valmisteluja.   

Lappeenrannan kaupunki ja Taipalsaaren kunta ovat sitoutuneet kanavan rahoitukseen. Rahoitusta odotetaan myös valtiolta. Kutilan kanavan valmistelua edistämään on perustettu seurantaryhmä.

Lisätietoa Kutilan kanavan ja pumppaamojen suunnitelmista:

Etelä-Karjalan liiton tiedote 8.3.2019 Kutilan kanava – ovi Suur-Saimaalle
EteläKarjalan liiton tiedote 21.10.2019 Kutilan kanavan seurantaryhmä aloitti
Etelä-Karjalan liiton tiedote 4.2.2019 Kutilan kanava esittäytyy

Etelä-Saimaa 31.1.2021 Kutilan kanava
YLE Etelä-Karjala tiedote 11.2.2021 Neuvottelut käynnissä Kutilan kanavan maanlunastuksista

Etelä-Karjalan liitto. Kutilan kanava – portti Suur-Saimaalle

Etelä-Karjalan liitto. Pien-Saimaan pohjoisosan vesistön tilaa parantavan ja vesistön käyttöä monipuolistavan Kutilan kanavan ja pumppaamoiden jatkosuunnittelu. Loppuraportti 2020

Kutilan kanavan ja pumppaamojen suunnitelmaselostus 2019

Kutilan kanavan ja pumppausten vaikutus Pien-Saimaan vedenlaatuun – mallilaskennan tulokset 2019

Kutilan kanavan ja pumppaamojen vaikutus Maaveden veden laatuun ja eliöstöön 2019

Kutilan kanavan luontoselvitys-päivitys 2019

Kutilan kanava – YVA tarveharkinta 2019

Kutilan kanavan ja pumppaamojen vaikutus Pien-Saimaan ekologiseen tilaan 2019

Ota yhteyttä

Kerro meille, jos sinulla on havaintoja tai kysymyksiä Pien-Saimaasta, veden laadusta tai ilmiöistä. Myös sivustoa koskeva palaute on tervetullutta. Ota rohkeasti yhteyttä vieressä olevan lomakkeen avulla. Kun täytät yhteystiedot, voimme palata asiaan.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.