Laiva lähdössä Lappeenrannan satamasta

RUOHOLAMMEN VESIENSUOJELUHANKE

lions klubin jäsenet menossa talkootöihin

VESIENSUOJELURAKENTEIDEN SUUNNITTELUSTA KOHTI TOTEUTUSTA

Lions club mukana avustamassa talkoovoimin

Ruoholammen alueelle perustetaan vuoden 2023 aikana hulevesikosteikko ja vesiensuojelurakenteita. Työ on siirtynyt suunnittelupöydältä toteutusvaiheeseen. Alueella on kartoitettu kaadettava puusto, joka poistetaan kesäkuun aikana. Toukokuussa käytännön työt käynnistyivät 2-tasouoman reuna-alueen raivauksella ja rankanippujen tekemisessä hyödynnettävän puumateriaalin käsittelyllä.

Rankanippujen toteutuksessa avusti paikallinen Lions Club Rakuuna ja Lions Club Saimaa 14 ahkeran henkilön voimin. Työ käsitti reilun sadan metrin metsäkaistaleen rankanippuihin soveltuvan puumateriaalin kaatamisen ja käsittelyn. Työ Lions klubilaisilta sujui vauhdikkaasti ja toimenpiteet saatiin tehtyä yhden illan aikana valmiiksi. Seuraavat Ruoholammen vesiensuojeluhankkeessa toteutettavat toimenpiteet ovat puuston poisto toiminta-alueelta ja kosteikon sekä 2-tasouoman rakentaminen kesän ja syksyn 2023 aikana.

1987 perustettu Lions Club Rakuuna yhdessä muiden Lappeenrannan kaupungin klubien kanssa on avustanut Lappeenrannan kaupunkia vesiensuojelussa aikaisempinakin vuosina. ”Lions Club Rakuunan yhteyshenkilö Mikko Tykkyläinen kertoo, että leijonat haluavat osallistua konkreettiseen vesiensuojelutyöhön osana Lions-järjestön 2018 haastamaa vesistöjen suojelutavoitetta”, joka onkin tärkeää alueen vesistöjen vedenlaadun parantamisen ja puhtaamman veden ylläpitämiseksi.

Lions Club Rakuuna toteuttaa vesiensuojelutyön lisäksi paljon muuta aktiivista toimintaa alueella ja tarjoaa palvelutoiminnan ja avustusten välityksellä apua, tukea ja viihtyvyyttä vähempiosaisille ja muille tarvitseville, muodostaen tämän toiminnan ympärillä yhdyssiteen niiden veljien välille, jotka haluavat toimia näiden arvojen ja pyrkimysten mukaisesti.

”Mikko kertoo, että Lions Club Rakuuna on vuosittain aktiivinen useilla toiminta-alueilla”. Lions Club Rakuuna on muutaman viime vuoden aikana muun muassa ollut mukana toteuttamassa seuraavia asioita Lappeenrannan alueella:

  • Saimaan rannat siistiksi
  • Yhteistyö omaishoitajaliiton kanssa
  • Havuja Lappeenrannan hautausmaille
  • Veteraanikahvitus
  • Nuorisovaihto
  • Rauhan julistekilpailu
  • Vanhusten kuljetuksien tekeminen
  • Auta lasta-auta perhettä tapahtuma
  • Lasten Leijona-hiihtotapahtuma

Ota yhteyttä

Kerro meille, jos sinulla on havaintoja tai kysymyksiä Pien-Saimaasta, veden laadusta tai ilmiöistä. Myös sivustoa koskeva palaute on tervetullutta. Ota rohkeasti yhteyttä vieressä olevan lomakkeen avulla. Kun täytät yhteystiedot, voimme palata asiaan.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.