Laiva lähdössä Lappeenrannan satamasta

RUOHOLAMMEN VESIENSUOJELUHANKE

Hulevesikosteikon rakentaminen käynnissä

Ruoholammen alueelle perustettavien vesiensuojelurakenteiden rakentaminen on käynnistynyt. Työ käsittää neljä vaihetta, jotka toteutetaan heinä-elokuun aikana. Ensimmäinen vaihe on suunniteltu valmistuvan viikon 29 aikana. Ensimmäisessä vaiheessa kaivetaan kosteikon läntisen alueen vesialueet, muodostetaan saaret, vedenalaiset penkereet ja huoltopenger kosteikon laitaan. Viikon 30 aikana muodostetaan kosteikon keskialueen pato-, rumpu- ja allasrakenteet. Viikkojen 31–32 aikana kaivetaan kosteikon yläpuolinen alue ja muotoillaan 2-tasouoma sekä viimeistellään ympäristön maisemointi ja päästetään vesi tasaisesti koko kosteikon alueelle.

Toimenpiteiden avulla sidotaan hulevesien mukana kulkevia epäpuhtauksia kosteikon rakenteisiin ja siellä kasvavaan kasvillisuuteen. Kosteikon perustaminen ehkäisee Ruoholampeen ja siitä Pien-Saimaaseen kulkeutuvien ravinteiden ja kiintoaineen määrää sekä parantaa alueen monimuotoisuutta. Kosteikko tarjoaa alueen asukkaille ja Lappeen koulun oppilaille viihtyisän oppimisympäristön.

Ruoholammen vesiensuojeluhanke on Lappeenrannan kaupungin hallinnoima. Rahoitus: Lappeenrannan kaupunki 50 % ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 50 % Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelma.


Ota yhteyttä

Kerro meille, jos sinulla on havaintoja tai kysymyksiä Pien-Saimaasta, veden laadusta tai ilmiöistä. Myös sivustoa koskeva palaute on tervetullutta. Ota rohkeasti yhteyttä vieressä olevan lomakkeen avulla. Kun täytät yhteystiedot, voimme palata asiaan.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.