Saavutettavuusseloste

01.03.2021

Lappeenrannan kaupunki pyrkii takaamaan piensaimaa.fi -verkkopalvelun saavutettavuuden Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2012 ja Lain digitaalisten palvelujen saavutettavuudesta (306/2019) mukaisesti. Tämä saavutettavuusseloste koskee verkkosivustoa piensaimaa.fi, johon selostetta sovelletaan.

1. Vaatimuksenmukaisuustilanne
Tämä verkkosivusto täyttää Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset. Verkkosivusto on toteutettu WCAG 2.1 -ohjeistuksen A- ja AA- tasojen mukaisesti.

2. Ei-saavutettava sisältö
Verkkopalvelun käytännöllisyys ja sisältö on suunniteltu lain vaatimusten mukaisesti. Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

Lainsäädännön noudattamatta jättäminen:

Sosiaalisen median galleria. Sosiaalisen median galleria on kolmannen osapuolen toteuttama sovellus, joka ohjaa Instagram palvelussa julkaistujen kuvien, videoiden ja julkaisujen sisältöä avainsanaa (#) piensaimaa käyttäen sivustolle.

Sivustolla oleva kunnostustoimenpiteiden karttapalvelu. Karttapalvelun toiminnallisuus perustuu javascript pohjaiseen kolmannen osapuolen toteuttamaan ohjelmaan ja käyttää Google palvelun karttapohjaa kartalla esitettyjen tietojen näyttämiseksi.

Videopalvelut: Sivustolla julkaistujen kolmannen osapuolien toteuttamat videot tai kolmannen osapuolen videopalveluista esille nostetut videot eivät tarjoa tekstitystä videoissa.

Kohtuuton rasite:

Ennen vuotta 2021 Lappenrannan kaupungin tilaamat ja toteuttamat tutkimukset sekä julkaisut ja kolmannen osapuolen toteuttamat julkaisut tai videot eivät ole saavutettavissa, koska niihin sovelletaan tilapäisesti direktiivin (EU) 2016/2012 5 artiklassa tarkoitettua poikkeusta kohtuuttoman rasitteen vuoksi. Mahdollisista huomatuista puutteista voi toimittaa palautteen kohdan 3. ohjeistuksen mukaisesti.

3. Palaute ja yhteystiedot
Verkkopalvelun saavutettavuuteen liittyvän palautteen voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen: saavutettavuus@lappeenranta.fi

Lappeenrannan kaupunki käsittelee sähköpostilla lähetetyt palautteet. Palautteen antajaan ollaan yhteydessä 14 vuorokauden kuluessa sähköpostin lähettämisestä.

4. Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 15.2.2021. Tätä selostetta on tarkistettu viimeksi 01.03.2021.

5. Täytäntöönpanomenettely
Verkkosivuston käyttäjän on mahdollista tehdä Etelä-Suomen aluehallintovirastolle kantelu tai selvityspyyntö koskien Piensaimaa.fi -verkkopalvelun saavutettavuusvaatimusten toteutumista.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Sivuston saavutettavuusarvio perustuu organisaation omaan sekä ulkopuolisen sivuston kehittäjän arvioon.

Piensaimaa.fi sivustoa ja sivustolla julkaistavaa ei-saavutettavaa materiaalia pyritään parantamaan uusien julkaisujen ja toimenpiteiden avulla.

Verkkosivusto on ensimmäisen kerran julkaistu 01.03.2021

Ota yhteyttä

Kerro meille, jos sinulla on havaintoja tai kysymyksiä Pien-Saimaasta, veden laadusta tai ilmiöistä. Myös sivustoa koskeva palaute on tervetullutta. Ota rohkeasti yhteyttä vieressä olevan lomakkeen avulla. Kun täytät yhteystiedot, voimme palata asiaan.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.