Veden laatu

Luonnontilaisena Pien-Saimaa on ollut karu ja kirkasvetinen vesistö. Ihmistoiminnan vaikutuksesta vesistö on rehevöitynyt viimeisten vuosikymmenien aikana. Kunnostustoimenpiteiden ansiosta rehevöitymiskehitys on onnistuttu pysäyttämään ja veden laatu on paranemassa.

Läntisen Pien-Saimaan veden laatu vaihtelee merkittävästi vesistön eri osissa. Myös vuodenaikojen välillä on suuria eroja. Paras veden laatu on yleensä syksyllä täyskierron jälkeen ja heikointa loppukesällä kerrostuneisuusjakson lopussa. Riutanselkä ja Vehkasalonselkä ja Taipalsaarentien itdänpuoleiset osat parhaassa kunnossa. Heikointa veden laatu on Lavikanlahdella ja Maavedellä.

Vesien hoito ja luokittelu

Pintavesien tilaa arvioidaan ja luokitellaan ihmisen toiminnan aiheuttaman muutoksen perusteella, tätä kutsutaan ekologiseksi luokitteluksi. Pien-Saimaalla veden laatu vaihtelee sen osissa ja myös vuosien välillä on suuria eroja. Viimeisimmän valtakunnallisen vedenlaatuluokituksen mukaan Läntisen Pien-Saimaan veden laatu on tyydyttävä-välttävä. Tavoite on hyvä ekologinen tila. Työtä on vielä tehtävänä.

Suomen ympäristöhallinto ekologisen luokitteluun ja Pien-Saimaan veden laatuun pääset tutustumaan ympäristö.fi palvelun vedenlaatukartasta. Karttaa suurentamalla ja kohdentamalla voit hakea tietoa haluamasi alueen veden laadun luokituksesta.

Seuranta

Läntisellä Pien-Saimaalla on tehty säännöllistä veden laadun seurantaa kiitettävän kauan, jo vuodesta 1987 lähtien. Pääosin pitkäaikaistarkkailu on vapaaehtoista fysikaalis-kemiallista intressitarkkailua. Myöhemmin mukaan on tullut myös velvoitetarkkailua. Lisäksi Pien-Saimaalla tehdään myös määräajoin biologista seurantaa sekä runsaasti eri tarkoituksiin ja projekteihin liittyviä erillistutkimuksia ja -selvityksiä.

Veden laatua on seurattu vuodesta 2010 lähtien myös reaaliaikaisesti jatkuvatoimisen mittauslautan avulla. Mittausasema toimii aurinkopaneeleilla ja lähettää kerran tunnissa tietoa veden laadusta. Mittauslautan sijoituspaikka on vaihdettu muutaman vuoden välein ja vuodesta 2018 lähtien se on ankkuroitu Koneenselälle.  

Pien-Saimaan rannalla Lappeenrannan Lauritsalassa on Suomen vanhin mittausasema vuodesta 1847 alkaen. Asemalla mitataan vedenkorkeuden lisäksi jäänpaksuutta ja veden lämpötilaa. Ympäristöhallinnon palvelu tarjoaa koko Vuoksen vesistöaluetta koskevaa mittaustietoa ympäristö.fi sivuston palvelusta.

Ota yhteyttä

Kerro meille, jos sinulla on havaintoja tai kysymyksiä Pien-Saimaasta, veden laadusta tai ilmiöistä. Myös sivustoa koskeva palaute on tervetullutta. Ota rohkeasti yhteyttä vieressä olevan lomakkeen avulla. Kun täytät yhteystiedot, voimme palata asiaan.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.