Pitkäaikaisseuranta

Pien-Saimaan veden laadusta tiedetään paljon. Veden laatua on seurattu jo kiitettävän kauan. Säännöllinen fysikaalis-kemiallinen tarkkailu aloitettiin kuntien ja Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen vapaaehtoisena intressitarkkailuna vuonna 1987. Sittemmin seurantaan on otettu mukaan myös velvoitetarkkailua sekö biologisia muuttujia kuten pohjaeläimiä, kasviplanktonia ja leväseurantaa, vesikasvillisuutta ja päällysleviä sekä kalastonseurantaa ja toimenpidesuunnitelmia.

Läntisen Pien-Saimaan veden laadun tarkkailuun kuuluu tällä hetkellä 19 näytepistettä. Näytteet otetaan neljä kertaa vuodessa usealta syvyydeltä. Mitattavia vedenlaatuparametrejä on lämpötila, näkösyvyys, happipitoisuus ja hapen kylläisyysprosentti, sameus, väri, pH, sähkönjohtavuus, kemiallinen hapenkulutus (CODMn), kokonaistyppi, kokonaisfosfori ja enterokokit. Lisäksi kesäaikana mitataan levien biomassaa ilmentävä klorofyllipitoisuus kerran kuukaudessa.

Näytteenottopulloja järven jäällä

Yhdellä näytteenottokierroksella näytteitä otetaan 47 kappaletta 19 näytepisteeltä. Analyysejä tehdään 517 kpl. Tämän lisäksi on kesäaikana klorofyllipitoisuuksien mittaus kerran kuukaudessa, joka lisää analyysien määrää 68 kappaleella. Koko vuoden aikana näytteitä otetaan kaikkiaan 256 kpl ja analyysejä tehdään 2159 kpl. Pien-Saimaan vedestä siis tiedetään paljon. Itäisellä Pien-Saimaalla on oma UPM Oyj:n ympäristölupaan perustuva velvoitetarkkailu.

Näytteenottoa järven jäällä
Näytteitä haetaan neljä kertaa vuodessa eri vuodenaikoina.

Uusimmat tarkkailuraportit löydät tarkkailu- ja seurantaraportteja sivulta. Tarkempia ja aikaisempien vuosien tuloksia voi pyytää Lappeenrannan seudun ympäristötoimelta.

Ota yhteyttä

Kerro meille, jos sinulla on havaintoja tai kysymyksiä Pien-Saimaasta, veden laadusta tai ilmiöistä. Myös sivustoa koskeva palaute on tervetullutta. Ota rohkeasti yhteyttä vieressä olevan lomakkeen avulla. Kun täytät yhteystiedot, voimme palata asiaan.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.