Vesiensuojelurakenteet

Vesiensuojelurakenteilla kuormitusta kuriin

Vuoden 2008-2009 sinilevätalven jälkeen Läntisellä Pien-Saimaalla käynnistyi aktiivinen suunnittelu ja rakentaminen kosteikkojen ja muiden vesiensuojelurakenteiden aikaansaamiseksi. Yleisin toteutettu rakenne on kosteikko. Kosteikkoja on rakennettu uomien, ojien, peltojen ja purojen varrelle ehkäisemään ravinteiden kulkeutumista vesistöön ja sitomaan kiintoainetta.

Mikä on kosteikko?

Kosteikko on yleisnimitys veden valtaamille luontotyypeille. Luontaisia kosteikkoja ovat kosteat painanteet ja matalat vesialueet, suot ja tulvametsät. Ojitukset, soiden metsittämiset ja jopa kokonaisten järvien kuivatukset ovat vähentäneet merkittävästi luontaisten kosteikkojen määrää. Siksi ihmisen pitää nyt rakentaa keinotekoisia kosteikkoja.

Kosteikot hidastavat veden virtausta, jolloin ravinteet ja kiintoaines saavat aikaa laskeutua pohjaan ja sitoutua kasvillisuuteen. Kosteikot toimivat vesivarastoina ja hillitsevät tulvia. Ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöiden ennustetaan yleistyvän.

Kosteikko lisää myös luonnon monimuotoisuutta ja alueen viihtyvyyttä. Kosteikot ovat myös mainioita retkikohteita. Monelle kohteelle onkin rakennettu lintutorni, tulentekopaikka tai laavu yleiseen käyttöön. Rakennetut kosteikot vaativat myös säännöllistä tarkkailua ja suunnitelmallista hoitoa ja kunnossapitoa.

Suodata

Vuonna 2021 jo yli 100 kohdetta valmiina

Vuoteen 2021 mennessä Pien-Saimaan valuma-alueella on toteutettu yli sata erilaista vesiensuojelurakennetta. Valtaosa kohteista on maaseutualueella. Lappeenrannassa taajama-alueella on rakennettu Sunisenselän valuma-alueelle seitsemän hulevesikosteikkoa vähentämään hulevesien aiheuttamaa kuormitusta. Kaikki Pien-Saimaan vesiensuojelurakenteet on koottu esitteeseen Pien-Saimaan vesiensuojelurakenteet 2021. Tutustu ja ihastu.

Kosteikkojen toteutusta ovat rahoittaneet EU:n Maaseuturahasto, maatalouden ei-tuotannolliset (ETI) tuet, Taipalsaaren kunta ja Lappeenrannan kaupunki sekä Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja Tuuliaisen säätiö, osakaskunnat ja muut yhteisöt sekä maanomistajien omarahoitus ja talkootyö. Iso kiitos kaikille osallistuneille.

Kosteikkojen rakentajat palkittiin kunniakirjoilla Kosteikkoiltamissa Koivusen kosteikolla 2014.

Ota yhteyttä

Kerro meille, jos sinulla on havaintoja tai kysymyksiä Pien-Saimaasta, veden laadusta tai ilmiöistä. Myös sivustoa koskeva palaute on tervetullutta. Ota rohkeasti yhteyttä vieressä olevan lomakkeen avulla. Kun täytät yhteystiedot, voimme palata asiaan.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.