Kosteikot ja laskeutusaltaat

Kosteikko on yleisnimitys veden valtaamille luontotyypeille. Luontaisia kosteikkoja ovat vettyneet maa-alueet ja matalat vesialueet, suot ja tulvametsät. Ojitukset, soiden metsittämiset ja jopa kokonaisten järvien kuivatukset ovat vähentäneet kosteikkojen määrää. Siksi ihmisen pitää nyt rakentaa keinotekoisia kosteikkoja.

Kosteikolla on monta hyötyä

Kosteikot hidastavat veden virtausta, jolloin ravinteet ja kiintoaines saavat aikaa laskeutua pohjaan ja sitoutua kasvillisuuteen. Kosteikot toimivat vesivarastoina ja hillitsevät tulvia. Ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöiden ennustetaan yleistyvän.

Kosteikko tarjoaa elinympäristön tai juomapaikan monille lajeille. Kosteikko lisää myös luonnon monimuotoisuutta ja alueen viihtyvyyttä. Se houkuttelee vesilintuja levähtämään tai pesimään sekä tarjoaa maisemallisesti kaunista vaihtelua. Monelle kohteelle onkin rakennettu lintutorni tai laavu yleiseen käyttöön.

Luontaisten kosteikkojen kuivatukset ja ojitukset ovat lisänneet kuormitusta ja vesiensuojelun tarvetta. Vesiensuojelurakenteilla vähennetään kuormitusta ja parannetaan vesistön veden laatua. Kosteikkojen ohella muita keinoja ovat suojavyöhykkeet, pintavalutuskentät, lietekuopat ja laskeutusaltaat sekä pohja- ja putkipadot.

Kosteikon perustaminen tapahtuu yleensä joko patoamalla tai kaivamalla. Sen voi tehdä ojan, puron, joen tai muun vesistön osaan, kuten ranta-alueelle. Vesialueelle rakentaminen vaatii vesilain mukaisen luvan. Rakennetut kosteikot vaativat myös säännöllistä tarkkailua ja suunnitelmallista hoitoa ja kunnossapitoa.

Hallasuon kosteikko
Näkymä Hallasuon kosteikolle

Kosteikkorakentamisen buumi Pien-Saimaalla

Pien-Saimaalla kosteikkorakentaminen on ollut esimerkillistä. Maanomistajien innostus on ollut huikeaa. Kohteita on paljon ja hyvin erilaisia. Kymmenen vuoden aikana erilaisia vesiensuojelurakenteita on toteutettu yli sata kohdetta. Tästä voimme olla hyvin ylpeitä.

Ota yhteyttä

Kerro meille, jos sinulla on havaintoja tai kysymyksiä Pien-Saimaasta, veden laadusta tai ilmiöistä. Myös sivustoa koskeva palaute on tervetullutta. Ota rohkeasti yhteyttä vieressä olevan lomakkeen avulla. Kun täytät yhteystiedot, voimme palata asiaan.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.